Sunday, February 20, 2011

முடிவில்லா பயணங்கள்

பயணங்கள் எப்போதும் இனிமையானது 
சில பயணங்கள் நெடுந்தூரமாக இருந்தாலும் 
சிலகாலமே சிறுமூளையில் தங்குகிறது 
சில பயணங்கள் என்னதான் சிறியதாக இருந்தாலும்
நெஞ்சம் அதனோடு பயணிக்கவே விரும்புகிறது 
இந்த பயணங்கள் முடிவதே இல்லை 
நெஞ்சோடு நினைவுகளில் தொடர்கிறது 
சிலவை வலிகளாக......


No comments:

Post a Comment